Özgeçmiş

Prof. Dr. Gül KARAKAYA

1967’de Mersin’de doğdum. 1979’da Salim Güven İlkokulu, 1985’de İzmir Amerikan Koleji ve 1991’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Kasım 1991 – Ağustos 1992 arasında Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi’nde pratisyen hekim; Ağustos 1992 – Şubat 1993 arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD’da araştırma görevlisi, Şubat 1993 – Temmuz 1993 arasında Sağlık Bakanlığı Yapracık Sağlık Ocağı’nda pratisyen hekim, Temmuz 1993 – Ocak 1998 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da araştırma görevlisi, Ocak 1998 – Haziran 1998 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD uzman doktor, Haziran 1998 – Mart 2001 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Erişkin Allerji Ünitesi’nde Allerji Yan Dal araştırma görevlisi, Mart 2001- Temmuz 2001 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da uzman doktor, Temmuz 2001-Mayıs 2004 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Erişkin Allerji Ünitesi’nde öğretim görevlisi, Mayıs 2004 – Ocak 2010 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da doçent öğretim üyesi olarak çalıştım. Ocak 2010’dan beri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD’da profesör öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.
Ocak 2010 – Aralık 2011 arasında Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Başhekimi ve Eylül 2011 – Eylül 2012 arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Başkanı olarak görev yaptım.

Mesleki Kuruluş Üyeliği
Türk Toraks Derneği, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve Avrupa Allerji ve Klinik İmmünoloji Dernekleri’ne üyeyim. 2006-2008 arası Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yaptım ve Mart 2012’den itibaren yine aynı görevi sürdürüyorum. 2006-2008 arası Türk Toraks Derneği Astım Allerji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyeliği yaptım ve Nisan 2012’den beri yine aynı görevdeyim. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği’nde İlaç Allerjisi ve Herediter Anjioödem Çalışma Grupları’nda görevliyim.

Üniversitede vermekte olduğum dersler

Diş Hekimliği Fakültesi (İç Hastalıkları)
1. Allerji

Eczacılık Fakültesi:
1. Obstrüktif hava yolu hastalıkları

Tıp Fakültesi Dönem III (Dolaşım ve solunum ders kurulu):
1. Tüberküloz
2. Allerjik rinit
3. Astıma eşlik eden hastalıklar

Dönem IV (İç Hastalıkları):
1. Astım tedavisi
2. Tüberküloz tedavisi
3. Poliklinik eğitimi
4. Hasta başı eğitimi