Yayınlar

Uluslar arası Dergilerdeki Yayınlar (Son 5 Yıl)

1. Ergan Arsava B, Karakaya G, Kalyoncu AF. Childhood onset analgesic intolerance: a marker for bronchial asthma in adulthood? Respir Med 2008;102(7):1011-4.
2. Bavbek S, Misirligil Z, Study Group. A breath for health: an exploratory study in severe asthma patients in Turkey. Allergy 2008;63(9):1218-27.
3. Celikel S, Isik SR, Demir AU, Karakaya G, Kalyoncu AF. Risk factors for asthma and other allergic diseases in seasonal rhinitis. J Asthma 2008;45(8):710-4.
4. Karakaya G, Isik SR, Kalyoncu AF. Determining safe antibiotics for drug hypersensitive patients with the alternative method of double-triple test. Allergol Immunopathol 2008;36(5):264-70.
5. Işık SR, Karakaya G, Kalyoncu AF, Çelikel S, Demir AU. Association between asthma, rhinitis and NSAID hypersensitivity in chronic urticaria patients and prevalence rates. Int Arch Allergy Immunol 2009;150(3):299-306.
6. Altıntaş ND, Aybar Türkoğlu M, Bozkurt B, Topeli İskit A, Karakaya G, Kalyoncu AF. Successful heparin desensitization after anaphylactic shock due to heparin. Tuberk Toraks 2009; 57(1):68-72.

7. Yorgancioğlu A, Türktaş H, Kalayci O, Yardim N, Buzgan T, Kocabaş A, Karlikaya C, Yildiz F, Ergün P, Mungan D, Kart L, Göktaş E, Musaonbaşioğlu S, Gündoğan A, Akdağ R, Akçay S, Akin M, Akkurt I, Altan P, Altunsu T, Arpaci N, Aydin C, Aydin S, Aydinli F, Aytaç B, Bavbek S, Biber C, Bingöl Karakoç G, Ceyhun G, Cakir B, Celik G, Cetinkaya T, Ciçek ME, Coban SC, Cobanoğlu N, Com S, Cöplü L, Demirkazik A, Doğan E, Ekmekçi EB, Elbir M, Erdoğan A, Ergüder T, Gemicioğlu B, Gögen S, Gülbahar O, Güngör H, Horzum E, Içer Y, Imamecioğlu AR, Kahraman N, Kakillioğlu T, Kalyoncu F, Karakaya M, Karakaya G, Karaodul G, Kesici C, Keskinkiliç B, Kilinç O, Kirmizitaş F, Kosdak M, Köktürk N, Metintaş M, Numanoğlu SC, Gümrükçüoğlu OF, Onal Z, Onal B, Ozacar R, Ozen HA, Ozkan S, Oztürk F, Polat H, Saçkesen C, Selçuk T, Serin G, Sönmez G, Sahin M, Sahinöz S, Sahinöz T, Simşek B, Tartan N, Toprak A, Tugay T, Tuncer A, Uçan ES, Unüvar N, Yapicikardeşler B, Yildirim N, Yol S, Yüksel H, Khaltaev N, Cruz A, Minelli E, Bateman E, Baena Cagnani C, Dahl R, Bousquet J. The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey).Tuberk Toraks. 2009;57(4):439-52.
8. Çelikel S, Işık SR, Demir AU, Karakaya G, Kalyoncu AF. Are chronic urticaria, analgesic intolerance and seasonal rhinitis markers of different severities and phenotypes of the asthma they accompany? Allergol Immunopathol, 2010;38(6):313-20.
9. Demir AU, Celikel S, Karakaya G, Kalyoncu AF. Asthma and allergic diseases in school children from 1992 to 2007 with incidence data. J Asthma 2010;47(10):1128-35.
10. Ergan-Arsava B, Karakaya G, Fırat P, Kalyoncu AF. Smooth muscle hyperplasia in an asthmatic patient: do we know it all? Respiration 2011;81:152-56.
11. Işık SR, Çelikel S, Karakaya G, Uluğ B, Kalyoncu AF. The effects of antidepressants on the results of the skin prick test sused in the diagnosis of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol 2011;154;63-68.
12. Öztürk AB, Damadoğlu E, Karakaya G, Kalyoncu AF. Does nasal hair (vibrissae) density affect the risk of developing asthma in patients with seasonal rhinitis? Int Arch Allergy Immunol 2011;156:75-80.
13. Kesim B, Uyguner ZO, Gelincik A, Mete Gökmen N, Sin AZ, Karakaya G, Erdenen F, Ardeniz O, Ozşeker F, Gülbahar O, Colakoğlu B, Dal M, Büyüköztürk S. The Turkish Hereditary Angioedema Pilot Study (TURHAPS): the first series of Turkish gereditary angioedema. Int Arch Allergy Immunol. 2011;156(4):443-50.
14. Karakaya G, Çelebioğlu E, Demir AU, Kalyoncu AF. The analysis of Hymenoptera hypersensitive patients in Ankara, Turkey. Allergol Immunopathol 2012;40(1):9-13.
15. Karakaya G, Öztürk AB, Kalyoncu AF. Prediction of atopy by skin prick tests in patients with asthma and/or persistent rhinitis. Allergol Immunopathol 2012;40(1):37-40.

16. Comert S, Celebioglu E, Karakaya G, Kalyoncu AF. The general characteristics of acute urticaria attacks and the factors predictive of progression to chronic urticaria. Allergol Immunopathol (Madr). 2012 Oct 4. pii: S0301-0546(12)00179-6. doi: 10.1016/j.aller.2012.05.007. [Epub ahead of print]
17. Celebioglu E, Karakaya G, Kalyoncu AF. The safety of codeine in patients with non-steroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity: A preliminary study. Allergol Immunopathol (Madr). 2012 Sep 29. pii: S0301-0546(12)00177-2. doi: 10.1016/j.aller.2012.04.010. [Epub ahead of print]
18. Ozturk AB, Celebioglu E, Karakaya G, Kalyoncu AF. Determining safe alternatives for multidrug hypersensitive patients with the alternative triple antibiotic-analgesic test. Allergol Immunopathol (Madr). 2012 May 3. [Epub ahead of print]

Uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olmak ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek

1. Karakaya G. Clinical reevaluation and new diagnostic protocols in analgesic intolerance: 16 years of experience. Hypersensitivity to Aspirin and other NSAIDs GA2LEN Network – Third Annual Meeting, 7 July 2007, Krakow, Poland.
2. Karakaya G. Clinical pearls, Diagnosis of asthma. World Asthma Meeting, 22-25 June 2007, Istanbul.
3. Karakaya G. Contribution of developing countries to contemporary allergy literature: Analgesic intolerance. World Allergy Congress, 6-10 December 2009, Buenos Aires, Argentina.
4. Karakaya G. The overlap of asthma and COPD: Should treatment strategies be different? 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 11-15 June 2011, Istanbul.
5. Karakaya G. Practical issues in allergy nursing: drug provocation tests in the office. 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 11-15 June 2011, Istanbul.
6. Karakaya G. Diagnosis of drug allergy: case presentations. EAACI Allergy School: Diagnostic approaches to the allergic patient, 30 September – 3 October 2010, Kusadasi, Turkey.

Ulusal kongrelerde davetli konuşmacı olmak

1. Karakaya G. Antibiyotik Allerjileri. XII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 6 -10 Ekim 2004, Antalya.
2. Karakaya G. Allerjik bronkopulmoner aspergillozis. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan – 1 Mayıs 2005, Antalya.
3. Karakaya G. Mesleksel allerjik hastalıklar: Lateks allerjisi ve tedavi. XIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 27 Eylül – 01 Ekim 2005, İzmir.
4. Karakaya G. Astımda tanı yöntemleri: provokasyon testleri. Türk Toraks Derneği 9.Yıllık Kongresi, 19-23 Nisan 2006, Antalya.
5. Karakaya G. Operasyon ve allerjide özel durumlar: Lateks allerjisi XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 4 – 8 Kasım 2006, Antalya.
6. Karakaya G. Akut astım atağına yaklaşım. Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, 25-29 Nisan 2007, Antalya.
7. Karakaya G. Sigara içen astımlıda tedavinin etkinliği. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 16 -20 Ekim 2007, Antalya.

8. Karakaya G. Nazal polip ve allerji. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya.
9. Karakaya G. Tip I reaksiyonlar, prick test ve provokasyon testleri. 2. Dermatoimmünoloji Güz Okulu. Temel İmmünoloji ve Allerji Kursu, 4-7 Eylül 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
10. Karakaya G. Radyokontrast madde allerjileri. XVI. Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi. 19-23 Kasım 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
11. Karakaya G. Bronkoprovokasyon testleri ve klinik önemi. Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, 8-12 Nisan 2009, Antalya.
12. Karakaya G. 21. Yüzyılda aspirin desensitizasyonu. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2009, Antalya.
13. Karakaya G. Allerjik rinit tedavisi. XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Antalya.
14. Karakaya G. Radyokontrast görüntüleme ve anestezik madde alerjileri. Dermatoimmünoloji Derneği 3. Güz Okulu, 22-26 Eylül 2010, Bodrum.
15. Karakaya G. Astımda tartışmalı konular: Korunma. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, 13-17 Nisan 2011, Antalya.
16. Karakaya G. Astım mı? KOAH mı? Tedavi yaklaşımları farklı mı? Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi Sempozyumu. 01-04 Kasım 2011, Antalya.
17. Karakaya G. Bronşiyal astım. Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi, 21-23 Kasım 2011, Ankara.
Bildiri kitaplı bilimsel kongre düzenleyenler listesinde bulunmak
Ulusal kongre

1. II. Astma ve Allerjik Hastalıklar Kongresi, 30 Ekim – 2 Kasım 2001, Ankara. Kongre düzenleme kurulu üyesi.
2. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 4- 8 Kasım 2006, Antalya. Kongre sekreteri
3. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, 3 – 7 Kasım 2009, Antalya. Kongre düzenleme kurulu üyesi
4. Dermatoimmünoloji Derneği 3. Güz Okulu, 22-26 Eylül 2010, Bodrum. Bilimsel düzenleme kurulu üyesi.

Uluslar arası kongre

30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, 11-15 June 2011, Istanbul. Düzenleme kurulu üyesi

Ulusal hakemli dergilerde editörlük, editör yardımcılığı ve/veya yayın kurulu üyeliği, bu dergilerde hakemlik

Astım Allerji İmmünoloji Dergisi – editör yardımcılığı (2003 – 2008)

Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı

1. Sahin AA, Kisacik G. Tanı Yöntemleri. Editör Baris Yİ. “Solunum Hastalıkları Temel Yaklaşım” (Türkçe, çok yazarlı ders kitabı). Kent Matbaası, 1995, 531 sayfa. Sayfa: 37-93.
2. Kisacik G, Coplu L. Difüz İnterstisyel Akciğer Hastalıkları. Editör Baris Yİ. “Solunum Hastalıkları Temel Yaklaşım” (Türkçe, çok yazarlı ders kitabı). Kent Matbaası, 1995, 531 sayfa. (Sarkoidozis- Sayfa:243-250; İdiyopatik Pulmoner Fibrozis- Sayfa: 281-284; Kollajen Vasküler Hastalıkların Pulmoner Bulguları- Sayfa:286-293.
3. Kisacik G, Coplu L. Pulmoner Vaskülitler ve Behçet Hastalığı. Editör Baris Yİ. “Solunum Hastalıkları Temel Yaklaşım” (Türkçe, çok yazarlı ders kitabı). Kent Matbaası, 1995, 531 sayfa. Sayfa: 389-398.
4. Kisacik G. Sigara ve Kadın. Editör Baris Yİ. “Sigara ve Gençlik” (Türkçe, çok yazarlı). Kültür Bakanlığı, Öncü Ltd Şti, Ankara 1997, 86 sayfa. Sayfa:47-52.
5. Karakaya G. Analjeziklerle indüklenen astmanın tedavi özellikleri. Editör A.Fuat Kalyoncu. “Bronş Astması ve Analjezik İntoleransı” . Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2000, 126 sayfa. Sayfa:79-92.
6. Karakaya G. Öksürükle seyreden astma. Editör A.Fuat Kalyoncu. “Bronş Astması 2001” Atlas Kitapçılık, Ankara 2001, 258 sayfa. Sayfa:85-92.
7. Karakaya G. Alternatif tedavi metodları. Editör A.Fuat Kalyoncu. “Bronş Astması 2001” Atlas Kitapçılık, Ankara 2001, 258 sayfa. Sayfa:220-230.

8. Karakaya G. Kalyoncu AF. Göğüs Hastalıkları ve Allerji. Editör Ünal Yasavul. Hacettepe İç Hastalıkları Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Prestij Basımevi, Ankara 2003. Sayfa: 155-59.
9. Karakaya G. Atopi, allerji ve astım. Editörler Gül Karakaya, A.Fuat Kalyoncu “Astım ve Eşlik Eden Durumlar” Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004. Sayfa:25-32.
10. Karakaya G. Vokal kord disfonksiyonu. Editörler Gül Karakaya, A.Fuat Kalyoncu “Astım ve Eşlik Eden Durumlar” Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004. Sayfa:279-84.
11. Karakaya G. Churg-Strauss sendromu. Editörler Gül Karakaya, A.Fuat Kalyoncu “Astım ve Eşlik Eden Durumlar” Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004. Sayfa:285-96.
12. Karakaya G. Astım tedavisinde kullanılan alternatif ve tamamlayıcı tedaviler. Editörler Gül Karakaya, A.Fuat Kalyoncu “Astım ve Eşlik Eden Durumlar” Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004. Sayfa:327-40.
13. Karakaya G. Alternatif tedaviler. Editör Bilun Gemicioğlu. “Tanımdan Tedaviye Astım” Turgut Yayıncılık ve Tic A.Ş., İstanbul 2005, 637 sayfa. Sayfa:410-19
14. Karakaya G. Churg-Strauss sendromu. Editör Metin Önerci. “Nazal Polipozis”. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara 2006, 224 sayfa Sayfa:50-58.
15. Karakaya G. Yaşlıda solunum sistemi ve değerlendirilmesi. Editör Servet Arıoğul. “Geriatri ve Gerontoloji” Medikal ve Nobel Tıp Sarayı, Ankara 2006, 1149 sayfa. Sayfa: 601-605.
16. Çelikel S, Karakaya G. Astım. Editörler Lütfi Coplu, Akın Kaya. “Solunum Hastalıkları” Başak Matbaacılık, Ankara 2007. Sayfa: 74-87.

Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği

1. Karakaya G, Kalyoncu AF. 2002 Solunum Hastalıkları Yıllığı. Jett JR (ed). Year Book of Pulmonary Disease 2002 (Mosby, 2002 USA) . Öncü Basımevi, Ankara 2003, 351 sayfa.
Türkiye’de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük
Editörler Gül Karakaya, A.Fuat Kalyoncu “Astım ve Eşlik Eden Durumlar” Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara 2004.

Sonuçlandırılmış tez yönetimi – Tıpta uzmanlık tezi

1. Dr. Nalan Metin Aksu. İlk ve Acil Yardım Uzmanlık Tezi. Acil servise astım atağı ile başvuran hastaların klinik profilleri, tedavi özellikleri, acil serviste kalış süreleri ve atağın maliyeti. 2004.
2. Dr. Elif Yelda Özgün Niksarlıoğlu. Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Tezi. Sigara içen ve içmeyen kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan kadınlarda atopi ve diğer risk faktörlerinin değerlendirilmesi. 2007.
3. Dr. S.Rana Işık. Allerji Uzmanlık Tezi. Antidepressanların allerjik hastalıkların tanısında kullanılan deri prick testi üzerine etkisi. 2008.

Ödüller
Uluslararası poster ödülleri

1. Celikel T, Yucel T, Karakaya G, Ogretmenoglu O, Onerci M, Kalyoncu AF. Aspirin desensitization in aspirin-induced asthma patients with recurrent nasal polyposis in Ankara Turkey. XXVII Congress of the EAACI 7-11 June 2008, Barcelona.
2. Comert S., Celebioglu E., Karakaya G., Kalyoncu AF. Characteristics of patients presenting with acute urticaria and risk factors that predispose to chronic urticaria (No:671). 30th Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunoloy 11-15 June 2011, Istanbul.

Ulusal poster ödülleri
1. Karakaya G, Işık SR, Kalyoncu AF. Antibiyotik intoleransı olan hastalarda güvenli alternatifi belirlemek için yeni bir metod: ikili veya üçlü test. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 4- 8 Kasım 2006, Antalya. P-075.
2. Çelikel S, Yücel T, Karakaya G, Öğretmenoğlu O, Önerci M, Kalyoncu AF. Nazal polipi olan, aspirinle indüklenen astımlılarda aspirin desensitizasyonu: preliminer sonuçlar. XVI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 19 – 23 Kasım 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. P-087.
3. Damadoğlu E, Yücel ÖT, Çelikel S, Karakaya G, Öğretmenoğlu O, Önerci M, Kalyoncu AF. Rekürren nazal polipi olan, aspirinle indüklenen astımlılarda aspirin desensitizasyonu: üçüncü yıl değerlendirmesi. XVII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 03-07 Kasım 2009, Antalya. P-085.
4. Işık SR, Çelikel S, Karakaya G, Uluğ B, Kalyoncu AF. Antidepressanların allerjik hastalıkların tanısında kullanılan deri prick testi üzerine etkisi. XVII Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Kemer, 3-7 Kasım, 2009.
5. Çelebioğlu E, Karakaya G, Kalyoncu AF. Nonsteroidal antiinflamatuar ilaç hipersensitivitesinde kodeinin güvenilirliği. Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi Sempozyumu, 01-04 Kasım 2011. P-088.